Utbildning

Plats: Konsultativt stöd, Fyrisborgsgatan 2 (3 tr)

4 december

Tid: 08:30 – 11:30

Lågaffektivt bemötande för barnskötare som arbetar i förskola

Utbildningen ges i en serie om 5 halvdagar.

Utbildningen lågaffektivt bemötande handlar om hur man i förskolan kan skapa en pedagogisk miljö med utgångspunkt av ett lugnt förhållningssätt och positiva förväntningar i syfte att minska stress och problemskapande beteende.

Utbildningen vänder sig till barnskötare i förskolan som behöver få mer kunskaper kring affekter. kravanpassning och bemötande. Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en teoretisk grund och reflektera över praktiska metoder för att utöka sina kunskaper om lågeffektivt bemötande i förhållande till förskolans vardag.

Till utbildningen behöver deltagaren kurslitteratur.

Målgrupp: Barnskötare i förskola med kommunal huvudman

Datum: 11/9, 9/10, 6/11, 4/12 och 29/1

Tid:
8.30-11.30

Lokal: Konsultativt stöd, Fyrisborgsgatan 2 (3tr)

Kurslitteratur: Beteendeproblem i förskolan ISBN-978-91-27-82215-3 och
Förskolekompassen ISBN-978-91-8809-903-7

Kursledare: Maria Linder (leg psykolog), Mikaela Andric Blom (leg psykolog), Camilla Nordberg (specialpedagog), Eva Wahlström (specialpedagog) och Hillevi Törmä (specialpedagog)