Plats: Konsultativt stöd, Fyrisborgsgatan 2

22 september

Tid: 13:00 – 16:00

Kom och få information om vår verksamhet!

Anmälan senast onsdag 14 september till enhetschef birgit.mikaelsson@uppsala.se

Välkommen!