Beställa stöd

Konsultativt stöd har gått över till att lägga in alla beställningar i DokÄ (Uppsala kommuns dokument- och ärendehanteringssystem). Använd beställningsblanketten nedan.

I ledet med digitalisering ska  det material som ska bifogas till en logopedutredning läggas in i ProReNata (Uppsala kommuns webbaserade journal- och ärendehanteringssystem för elevhälsan).

Kontaktperson och adress vart du ska skicka blanketten finns på blanketten.

Beställningsblanketter
Beställningsblankett förskola - 2018 (DOCX, 30 KB)

Beställningsblankett skola UBF - 2018 (DOCX, 32 KB)

Beställningsblankett skola fristående - 2018 (DOCX, 40 KB)

Inför logopedutredning
Vi gör läs- och skrivutredningar tidigast i åk 3. Vi gör räkneutredningar tidigast i åk 4. 

Vi vill ta del av en pedagogisk bedömning inför en logopedutredning. Använd gärna mallen ”Pedagogisk bedömning inför logopedutredning” som finns här nedan. Om det redan finns en pedagogisk bedömning på eleven, bifoga istället den i ProReNata. 

Mall för pedagogisk bedömning inför logopedutredning (DOCX, 32 KB)

Gäller din beställning en elev med läs- och skrivsvårigheter inom grund- och gymnasieskola bifogar du resultat enligt listan över pedagogiska test att göra innan läs- och skrivutredning.
Lista över pedagogiska test innan läs- och skrivutredning (DOCX, 29 KB)

Gäller din beställning en elev med räknesvårigheter inom grund- och gymnasieskola bifogar du resultat enligt listan över pedagogiska test att göra innan räkneutredning.
Lista över pedagogiska test innan räkneutredning (DOCX, 28 KB)

För UBF skolor
För att en logopedutredning ska kunna genomföras behöver ett ärende i ProReNata Särskilt stöd öppnas av rektor.

För fristående skolor
Beställningsblankett och bifogade filer postas till den adress som står på beställningsblanketten.

9 januari 2018