Beställa stöd

Konsultativt stöd har gått över till att lägga in alla beställningar i DokÄ (Uppsala kommuns dokument- och ärendehanteringssystem). Använd beställningsblanketten nedan.

Material som ska bifogas till en logopedutredning ska läggas in under fliken "Särskilt stöd" i ProReNata (Uppsala kommuns webbaserade journal- och ärendehanteringssystem för elevhälsan).

Kontaktperson och adress vart du ska skicka blanketten finns på blanketten.

Beställningsblanketter
Beställningsblankett förskola - 2019 (DOCX, 376 KB)

Beställningsblankett skola UBF - 2019 (DOCX, 72 KB)

Beställningsblankett skola fristående - 2019 (DOCX, 392 KB)

Inför logopedutredning
Vi gör läs- och skrivutredningar tidigast i åk 3. Vi gör räkneutredningar tidigast i åk 4. 

Mall för pedagogisk bedömning inför logopedutredning (DOCX, 33 KB)

Gäller din beställning en elev med läs- och skrivsvårigheter inom grund- och gymnasieskola ska du lägga in resultaten enligt listan över pedagogiska test att göra innan läs- och skrivutredning under fliken "Särskilt stöd" i ProReNata.

Lista över pedagogiska test innan läs- och skrivutredning (DOCX, 29 KB)

Gäller din beställning en elev med räknesvårigheter inom grund- och gymnasieskola lägger du in resultaten enligt listan över pedagogiska test att göra innan räkneutredning under fliken "Särskilt stöd" i ProReNata.

Lista över pedagogiska test innan räkneutredning (DOCX, 29 KB)

För UBF skolor
För att en logopedutredning ska kunna genomföras behöver ett ärende i ProReNata Särskilt stöd öppnas av rektor.

För fristående skolor
Beställningsblankett och bifogade filer postas till den adress som står på beställningsblanketten.

Uppdaterad: