Alla ska ha tillgång till IT-lärverktyg som behövs för att kommunicera, söka kunskap, skapa och lära sig. Vi ger stöd och inspiration för att utveckla användningen av IT. Vi skräddarsyr anpassningar utifrån barn och elever i behov av stöd.

Vi ger

  • stöd i att komma igång med iPad och rekommenderar lämpliga pedagogiska appar.
  • stöd i att arbeta med iPad utifrån ett pedagogiskt perspektiv.
  • kurs i IT-stöd för personal i förskoleklass.
  • genomgångar av funktioner i kommunlicensprogrammen Claro Read Pro, Stava Rex och SpellRight.
  • utbildning i de pedagogiska programmen InPrint och SymWriter  för kommunikation och läs- och skrivinlärning.
  • teknisk och pedagogisk support.

Beställningsblankett förskola - 2018

Beställningsblankett skola UBF - 2018

Beställningsblankett skola fristående - 2018

Kontaktperson och adress var du ska skicka blanketten finns på blanketten.

Beställ elev- eller lärarlicens på talsyntes

Uppdaterad: