Du som förskola eller skola med fristående huvudman och som vill veta mer om vad ett avtal med Konsultativt stöd innebär för din verksamhet.
Kontakta enhetschef Birgit Mikaelsson.

Birgit Mikaelsson
Enhetschef
Uppdaterad: