På ett tidigt stadium och utifrån barnets behov kan vi bidra med vår samlade kompetens och stora erfarenhet som vi gärna delar med oss av.
Vi arbetar på uppdrag av förskolechef.

Konsultativt stöd har: specialpedagoger, logopeder, psykologer, IKT-pedagog, hörselpedagoger, synpedagog, språk- och kulturpedagoger.

 

 

På gång

Alla händelser
14 september 2018