På ett tidigt stadium och utifrån barnets behov kan vi bidra med vår samlade kompetens och erfarenhet som vi gärna delar med oss av.
Vi arbetar på uppdrag av rektor.

Konsultativt stöd har: specialpedagoger, logopeder, psykologer, IKT-pedagog, hörselpedagoger, synpedagog, språk- och kulturpedagoger.

 

 

Uppdaterad: