Från och med januari 2018 handlägger Konsultativt stöd ansökningarna till resursplatserna för barn med omfattade diagnostiserade språkliga svårigheter på Botulvs språkförskola. Urval görs av en antagningsgrupp från Konsultativt stöd som består av logoped, psykolog och specialpedagog.

Här nedan finns ansökningsblankett och anvisningar om hur ansökan till resursplats på språk- och talavdelning på Botulvs förskola går till.
Sista ansökningdag inför höstterminen 2019 är den 1 mars.

Ansökningsblankett till språk- och talavdelningar på Botulvs förskola (DOCX, 43 KB)

Anvisningar till ansökan om resursplats på Botulvs förskola (DOCX, 65 KB)

Julia Åsander
Leg logoped
Sara Wesslert
Leg logoped
Uppdaterad: