Logoped i förskolan handleder kring:

  • barns tal-, språk- och kommunikationsutveckling
  • systematiskt och strukturerat arbetet med språkstimulerande insatser
  • ofrivilligt tysta barn
Uppdaterad: