Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer.

Språk- och kulturpedagoger ger stöd till förskolan

  • med att kartlägga förskolans arbete med identitet, kultur och flerspråkighet
  • att utifrån kartläggningen ge råd och stöd i förskolans dagliga arbete
  • i arbetet med digitala verktyg

Stödet anpassas efter förskolans behov och förutsättningar.

Språkbanken

 

Olga Dyukareva
Språk- och kulturpedagog
Uppdaterad: