Språkbanken innehåller flerspråkiga QR-koder, länkar till Widgit online och manualer.

  • QR-koderna öppnar korta ljudböcker och korta filmer på olika språk
  • Länkarna öppnar Widgit online-dokument på flera språk
  • Manualerna innehåller information om olika funktioner i iPad

Många av QR-koderna finns här i samarbete med Bibliotek Uppsala. De finns även på hyllorna på bibliotek.

Språkbanken är under utveckling, och kommer att uppdateras med mer material.