Utifrån elevens behov kan vi bidra med vår samlade kompetens och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Vi arbetar på uppdrag av rektor.

Konsultativt stöd har: specialpedagoger, koordinatorer för ökad skolnärvaro, logopeder, psykologer, IKT-pedagog, hörselpedagoger, synpedagog, samordnare för särskild begåvning och skolsamordnare (skolsam).

Uppdaterad: