Koordinatorer för ökad skolnärvaro är ett samverkansprojekt mellan utbildnings-, social- och omsorgsförvaltningen.

Målgruppen för projektet är elever i problematisk skolfrånvaro som behöver mer stöd än vad som ingår i skolans ansvar och därmed kräver olika typer av samverkan. Eleverna kan tillhöra både fristående och kommunala grund- och gymnasieskolor.

För att eleven ska kunna ingå i projektet ska skolan först ha uppmärksammat elevens frånvaro, utrett dess orsaker samt satt in de åtgärder som skolan förfogar över. Skolan kan skicka en beställning till koordinatorerna i de fall insatserna inte gett önskat resultat efter två månader.

Koordinatorernas uppdrag är att samordna befintliga insatser och initiera kontakt mellan olika verksamheter. Koordinatorerna arbetar utifrån elevens och familjens behov. Viktigt att poängtera är att koordinatorerna inte kommer att arbeta behandlande med elever och vårdnadshavare.

Ny närvarorutin 2019 i Uppsala kommun
Information om närvarorutin (PDF, 142 KB)
Checklista vid upprepad eller längre frånvaro
Utredning om frånvaro (DOCX, 80 KB)

Beställning till koordinatorerna ska innehålla

  • frånvarostatistik tre månader bakåt
  • kartläggning/utredning av orsak till skolfrånvaro - använd kartläggningsmaterialet som ni laddar ner via länken
  • eventuellt åtgärdsprogram
  • insatser och utfall

Koordinator kommer efter att beställning inkommit kontakta skolans samordnare/rektor för ett första möte med skola, elev och vårdnadshavare.

Beställningsblanketter

Beställningsblankett till koordinator för ökad skolnärvaro

Beställningsblankett skola UBF - 2019

Beställningsblankett skola fristående - 2019

Koordinatorer för ökad skolnärvaro Broschyr (PDF, 439 KB)

Per Åström
Teamledare för ökad skolnärvaro
Anders Olsson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Helena Matej
Koordinator för ökad skolnärvaro
Kristine Pettersson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Uppdaterad: