Logoped i grundskolan utreder:

  • läs- och skrivsvårigheter och dyslexi
  • språkstörning
  • räknesvårigheter och dyskalkyli
Uppdaterad: