På ett tidigt stadium och utifrån elevens behov kan vi bidra med vår samlade kompetens och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Vi arbetar på uppdrag av rektor.

Konsultativt stöd har: specialpedagog, koordinatorer för ökad skolnärvaro, logopeder, IKT-pedagoger, hörselpedagoger, synpedagog,  gymnasiesamordnare, samordnare för särskild begåvning och skolsamordnare (skolsam).