Rektor på elevens skola söker gymnasiesamordnare.

Gymnasiesamordnarnas uppdrag är att underlätta elevers övergång från grundskola till gymnasieskola.

Berörda elever har ofta olika slags svårigheter och har haft omfattande stöd under sin grundskoletid.

Gymnasiesamordnaren träffar eleven regelbundet från våren i årskurs 9 och under åk 1 i gymnasiet, för att ge stöd och hjälp.

Eleven kan tillhöra både fristående och kommunala grundskolor, urval sker i samråd med avlämnande skola.

För mer information och vid frågor kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

Blankett Ansökan gymnasiesamordnare 2019

Våra gymnasiesamordnare på konsultativt stöd

Maria Jancke Noble
Gymnasiesamordnare
Mats Gustavsson
Gymnasiesamordnare
Uppdaterad: