Kommunala aktivitetsansvaret

Elever som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret

  • är folkbokförd i kommunen,
  • inte längre är skolpliktig, och
  • inte har fyllt 20 år.

Om förutsättningarna ovan är uppfyllda och ungdomen kan placeras in under någon av punkterna nedan omfattas ungdomen av kommunens aktivitetsansvar

  • Genomför utbildning på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan,
  • Genomför inte utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning, eller
  • har inte fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

 

 Blankett Anmälan om studieavbrott (DOCX, 41 KB)

Helene Kaller
Studie- och yrkesvägledare kommunala aktivitetsansvaret
Kristina Modén
Studie- och yrkesvägledare kommunala aktivitetsansvaret
22 februari 2018