Koordinatorer för ökad skolnärvaro

Koordinatorer för ökad skolnärvaro är ett samverkansprojekt mellan utbildnings-, social- och omsorgsförvaltningen.

Målgruppen för projektet är elever i problematisk skolfrånvaro som behöver med stöd än vad som ingår i skolans ansvar och därmed kräver olika typer av samverkan. Eleverna kan tillhöra både fristående och kommunala grund- och gymnasieskolor.

För att eleven ska kunna ingå i projektet ska skolan först ha uppmärksammat elevens frånvaro, utrett dess orsaker samt satt in de åtgärder som skolan förfogar över. Skolan kan skicka en beställning till koordinatorerna i de fall insatserna inte gett önskat resultat efter två månader.

Koordinatorernas uppdrag är att samordna befintliga insatser och initiera kontakt mellan olika verksamheter. Koordinatorerna arbetar utifrån elevens och familjens behov. Viktigt att poängtera är att koordinatorerna inte kommer att arbeta behandlande med elever och vårdnadshavare.

Beställningen ska innehålla:

  • frånvarostatistik tre månader bakåt
  • kartläggning/utredning av orsak till skolfrånvaro - använd gärna det rekommenderade kartläggningsmaterialet som ni kan ladda ner via länkarna
  • eventuellt åtgärdsprogram
  • insatser och utfall

Koordinator kommer efter att beställning inkommit kontakta skolans samordnare/rektor för ett första möte med skola, elev och vårdnadshavare.

Koordinatorer för ökad skolnärvaro Broschyr (PDF, 432 KB)

Beställningsblanketter

Beställningsblankett skola UBF - 2018 (DOCX, 32 KB)

Beställningsblankett skola fristående - 2018 (DOCX, 40 KB)


Förslag på kartläggningsmaterial som stöd i utredningen kring elevens frånvaro

  • Skolkompassen         

http://www.autismpedagogik.se/wp-content/uploads/2015/07/Skolkompassen-till-n%C3%A4tet.pdf

  • Vardagskompassen 

http://www.autismpedagogik.se/wp-content/uploads/2015/07/Vardagskompassen-p%C3%A5-n%C3%A4tet.pdf

  • Magelungen

http://www.magelungen.com/media/1228/formular-hemmasittare.pdf   

Anders Olsson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Helena Matej
Koordinator för ökad skolnärvaro
Per Åström
Koordinator för ökad skolnärvaro
9 januari 2018