”De som tror på vår förmåga gör mer än att stimulera oss. De skapar en atmosfär som gör det lättare för oss att lyckas” – John Lancaster Spalding

SKLs "Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016" 

I januari 2019 startade Framtidsklubben GRO. Läs mer här (PDF, 185 KB)

Behöver du handledning som rör särskilt begåvade elever?
Gör en beställning till oss.