”De som tror på vår förmåga gör mer än att stimulera oss. De skapar en atmosfär som gör det lättare för oss att lyckas” – John Lancaster Spalding

Andra säsongen av FRAMTIDSKLUBBEN GRO är igång!
Läs mer om verksamheten här. Har du som lärare i grundskolan elever som kan vara intresserade av och aktuella för GRO så kontakta Markus Berjlund.

Nu har utbildningen Särskild begåvning i undervisningspraktik och forskning startat. Är du intresserad av att gå kursen kommande år så hör av dig till Markus Berjlund. Mer generell information kommer ut i början av vårterminen. Du kan läsa om kursen här.

SKLs "Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016" 

Behöver du handledning som rör särskilt begåvade elever?
Gör en beställning till oss.