”De som tror på vår förmåga gör mer än att stimulera oss. De skapar en atmosfär som gör det lättare för oss att lyckas” – John Lancaster Spalding

FRAMTIDSKLUBBEN GRO 
På Framtidsklubben GRO, ett samarbete mellan Uppsala kommun och CEMUS (Uppsala universitet/SLU) får grundskoleelever möjlighet till berikande träffar kring teman som berör hållbar utveckling. Läs mer om verksamheten här. Har du som lärare i grundskolan elever som kan vara intresserade av och aktuella för GRO så kontakta Birgit Mikaelsson.

UTBILDNING SÄRSKILD BEGÅVNING
Ett trettiotal lärare av Uppsala grundskollärare går läsåret 2018/2019 utbildningen Särskild begåvning i undervisningspraktik och forskning. Är du intresserad av att gå kursen kommande år så hör av dig till Birgit Mikaelsson. Mer generell information kommer ut i början av vårterminen. Du kan läsa om kursen här.

SKLs "Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016" 

Behöver du handledning som rör särskilt begåvade elever?
Gör en beställning till oss.