Om särskilt begåvade

De särskilt begåvade barnen och eleverna utgör inte en homogen grupp. De ligger före sina jämnåriga intellektuellt och det är vanligt att de löser skoluppgifter snabbt och riskerar att bli uttråkade då de får för lite stimulans i skolan.  Hög begåvning hänger dock inte alltid ihop med goda prestationer. En del särskilt begåvade individer är högpresterande, andra underpresterar. Variationen inom gruppen är stor också i andra avseenden som t ex relativa begåvningsstyrkor och icke-kognitiva förmågor. 

Läs mer om definitioner, kartläggning och vikten av att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna här

Uppdaterad: