Särskilt begåvade elever i grundskolan

Plats: Fyrishov, Idrottsgatan 2, Uppsala

29 oktober

Tid: 13:00 – 17:00

 

Välkommen till föreläsning

Särskilt begåvade elever i grundskolan

Måndagen den 29 oktober 2018 klockan 13.00- 17.00

Särskilt begåvade elever - en pedagogisk utmaning

Elever med särskild begåvning är en grupp som delvis förbisetts i svensk skola. Många av dem behöver mer utmaningar för att inte tappa lusten till lärande på grund av att de är understimulerade.

Ju mer erfarenhet och kunskap skolan och lärarna har om vad som kan känneteckna särskilt begåvade elever desto större är chansen att de uppmärksammas och kan få sina behov tillgodosedda inom en ordinarie men differentierad undervisning.

Föreläsare Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar som specialpedagog, föreläsare och konsult. Hon är författare till böckerna "Särskilt begåvade elever - pedagogens utmaning och möjlighet" (2017) och "Särskilt begåvade barn - förskolans utmaning och möjlighet" (2018), och är en av författarna till Skolverkets handledningsmaterial "Att arbeta med särskilt begåvade elever" (2015). Varför är det så viktigt att känna till särskild begåvning? Vilka är de särskilt begåvade eleverna och hur undervisar man dem i den ordinarie skolan?

Föreläsningen svarar på dessa och andra frågor utifrån ett forskningsperspektiv och pedagogisk praxis. Syftet är att ge nya glasögon på en grupp elever som lätt går under radarn och slukar onödiga resurser i skolan, trots att de borde vara vår största tillgång.

I december försvarar föreläsare Elisabet Mellroth sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete. Hennes forskning fokuserar på att utifrån lärares perspektiv lyfta pedagogiska möjligheter för att inkludera särskilt begåvade elever i undervisningen. Hon bedriver skolutveckling i ämnet och föreläser om särskild begåvning och pedagogiska strategier. Elisabeth är Sveriges representant i två internationella nätverk, ECHA och WCGTC.

Under föreläsningen kommer olika synsätt på särskild begåvning lyftas utifrån frågeställningarna: Vad är särskild begåvning? Varför berör detta pedagogiska miljöer? Vilka elever handlar det om? och Hur ska man möta dessa elever?
Det är väl känt inom forskningen att det inte finns en enhetlig definition eller modell kring särskild begåvning, det är också väl känt att varje kultur och kontext påverkar hur man ser på begreppet och hur man bemöter ”problemet”. Under föreläsningen diskuteras begreppet i relation till den svenska undervisningskulturen där lärande ska vara tillgängligt för alla elever. Utifrån sin egen forskning lyfter Elisabet fram några möjligheter, som lärare själva ser, att ge särskilt begåvade elever en givande skoldag inom ramen för det vanliga klassrummet.

Målgrupp: Rektorer, lärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevhälsoteam med fristående och kommunal huvudman (F-9). Dessutom till lärarstudenter vid Uppsala universitet.

Lokal: Fyrishov, Idrottsgatan 2, Uppsala

13.00 Elisabet Mellroth       

Fikapaus

15.00 Mona Liljedahl

Föreläsningen är stängd för anmälan.