Vi ger stöd inom

 • bemötande av barn och elever med behov som utmanar
 • läs- och skrivsvårigheter och dyslexi — i teori och praktik
 • språkstörning
 • flerspråkighet
 • ofrivillig tystnad
 • räknesvårigheter och dyskalkyli
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • hjärnsynskada (cerebral visual impairment, CVI)
 • läs- och skrivförberedande arbetssätt – Bornholmsmodellen
 • särskilt begåvade elever
 • IT i skolan
 • övergång till gymnasieskolan
 • placering i grundsärskola

 

Uppdaterad: