Besöksadress: Fyrisborgsgatan 2 2tr

Postadress: Uppsala kommun, Konsultativt stöd, 753 75 Uppsala

Birgit Mikaelsson
Enhetschef
Åsa Bonin
Samordnare gymnasiet
Jonas Martelleur
Controller
Larry Rollag
IKT-pedagog
Manfred Gyger
IKT-tekniker
Lisa Pontén
Handläggare skolplikt
Markus Berjlund
Samordnare, särskild begåvning
Maria Freiman
Specialpedagog, Skolsam
Per Åström
Projektledare för ökad skolnärvaro
Anders Olsson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Emil Lyberg
Koordinator för ökad skolnärvaro
Helena Matej
Koordinator för ökad skolnärvaro
Kristine Pettersson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Maria Jancke Noble
Gymnasiesamordnare
Mats Gustavsson
Gymnasiesamordnare
Helene Kaller
Studie- och yrkesvägledare kommunala aktivitetsansvaret
Kristina Modén
Studie- och yrkesvägledare kommunala aktivitetsansvaret
Anna Selmer
Leg logoped gymnasiet
Emma Ager
Leg logoped
Heléne Wahlgren
Leg logoped
Jakob Lundén
Leg logoped
Julia Åsander
Leg logoped
Lisa Eriksson
Leg logoped
Maria Birck
Leg logoped
Marie Tunared
Leg logoped
Sara Wesslert
Leg logoped
Anna Karin Östlin
Leg psykolog
Thomas Wikberg
Leg psykolog
Tove Blomqvist
Leg psykolog
Jakob Hansson
Hörselpedagog
Johanna Kylin
Hörselpedagog
Camilla Nordberg
Specialpedagog
Eva Wahlström
Specialpedagog
Stina Lindeberg
Specialpedagog
Ewa Ghazi
Specialpedagog
Helene Folkunger
Specialpedagog
Karin Sandberg
Specialpedagog
Olga Dyukareva
Språk- och kulturpedagog
Uppdaterad:

Andra sidor under: Vi som arbetar här