Besöksadress: Fyrisborgsgatan 2 3tr

Postadress: Uppsala kommun, Konsultativt stöd, 753 75 Uppsala

Birgit Mikaelsson
Enhetschef
Åsa Bonin
Bitr enhetschef
Jonas Martelleur
Controller
Lisa Pontén
Handläggare skolplikt
Anders Olsson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Emil Lyberg
Koordinator för ökad skolnärvaro
Helena Matej (föräldraledig)
Koordinator för ökad skolnärvaro
Jimmy Määttä
Koordinator för ökad skolnärvaro
Kristine Pettersson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Per Åström
Projektledare för ökad skolnärvaro
Maria Freiman
Specialpedagog, Skolsam
Markus Berjlund
Samordnare, särskild begåvning
Maria Jancke Noble
Gymnasiesamordnare
Mats Gustavsson
Gymnasiesamordnare
Helene Kaller
Studie- och yrkesvägledare kommunala aktivitetsansvaret
Kristina Modén
Studie- och yrkesvägledare kommunala aktivitetsansvaret
Manfred Gyger
IKT-tekniker
Hillevi Törmä
IKT-pedagog i förskola
Anna Selmer
Leg logoped
Emma Ager (föräldraledig)
Leg logoped
Jakob Lundén
Leg logoped
Julia Åsander
Leg logoped
Lisa Eriksson
Leg logoped
Maria Birck
Leg logoped
Marie Tunared
Leg logoped
Sara Wesslert
Leg logoped
Anna Karin Östlin
Leg psykolog
Thomas Wikberg
Leg psykolog
Jakob Hansson
Hörselpedagog
Johanna Kylin
Hörselpedagog
Britt-Inger Olsson
Synpedagog
Camilla Nordberg
Specialpedagog
Eva Wahlström
Specialpedagog
Stina Lindeberg
Specialpedagog
Ewa Ghazi
Specialpedagog
Helene Folkunger
Specialpedagog
Karin Sandberg
Specialpedagog
Larry Rollag
Språk- och kulturpedagog
Olga Dyukareva
Språk- och kulturpedagog
Soheila Haghighi
Språk- och kulturpedagog
Ulrika Källman
Språk- och kulturpedagog
Uppdaterad:

Andra sidor under: Vi som arbetar här