Besöksadress: Fyrisborgsgatan 2 2tr

Postadress: Uppsala kommun, Konsultativt stöd, 753 75 Uppsala

Birgit Mikaelsson
Enhetschef
Jonas Martelleur
Controller
Lisa Pontén
Handläggare skolplikt
Maria Freiman
Specialpedagog, Skolsam
Per Åström
Teamledare för ökad skolnärvaro
Anders Olsson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Helena Matej
Koordinator för ökad skolnärvaro
Kristine Pettersson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Maria Norelius Backmann
Koordinator för ökad skolnärvaro
Emma Ager (föräldraledig)
Leg logoped
Heléne Wahlgren
Leg logoped
Jakob Lundén
Leg logoped
Julia Åsander
Leg logoped
Lisa Eriksson
Leg logoped
Maria Birck
Leg logoped
Marie Tunared
Leg logoped
Anna Karin Östlin
Leg psykolog
Thomas Wikberg
Leg psykolog
Tove Blomqvist
Leg psykolog
Jakob Hansson
Hörselpedagog
Johanna Kylin
Hörselpedagog
Åsa Mortensen
Synpedagog
Ewa Ghazi
Specialpedagog
Uppdaterad: